TEHLOVÝ KAMEŇ

V roku 2009 sme si s kolegami vysnívali veľký sen a rozhodli sme sa, že vystúpime z tradičného, už trochu nudného sivého sveta zámkových dlažieb. Vyvinuli sme materiál, ktorý má s ostatnými zámkovými dlažbami len jednu spoločnú vlastnosť, a to základnú surovinu. Hodili sme za hlavu doterajšie výrobné technológie, odignorovali doterajšiu cenovú politiku.

Takto sa zrodil Tehlový kameň®.

TEHLOVÝ KAMEŇ®

Najväčšie čaro Tehlového kameňa ako zámkovej dlažby a materiálu na stavbu plotov tkvie v jeho schopnosti vyčariť starodávny, patinový vzhľad, priateľské zafarbenie napodob-ňujúce pálenú tehlu. Nápadná je jeho premenlivosť: každý kus sa stáva jedinečným v procese antikovania.

 

Tehlový kameň disponuje takými fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré charakte-rizujú novodobé stavebné materiály. Je odolný voči poveter-nostným podmienkam, takisto mrazu, ako aj teplu.

BETÓNOVÉ CESTY

V dnešnej dobe je cesta domov na smutných uliciach plných zlých, tisíckrát opravovaných cestách, hotovým dobro-družstvom. Deň čo deň zápasíme v mieste našich domovov s obchádzaním výtlkov, či už s autom, alebo kráčajúc po poško-dených chodníkoch. Vieme aj to, že peňazí na obnovu našich ciest je čím ďalej, tým menej a neodborné plátanie dier iba zhoršuje vytvorenú situáciu. 

 

Naším cielom je tvoriť trvácne hodnoty a tým dať nové smerovanie výstavbe slovenských ciest. Preto sme tu a ako vlajková loď čakáme, aby sa k nám pripojili ľudia s rozhodovacou právomocou, investori, architekti a v neposlednom rade realizátori stavieb.

BARABÁŠ SLOVENSKO s.r.o.

811 02 Bratislava, Tallerova 4

 

+421 2 212 01 212

 

info@barabasslovensko.sk

LOGISTICKÉ CENTRUM

943 01 Štúrovo, Sobieskeho 5

 

+421 917 76 77 05

 

info@barabasslovensko.sk

Stante sa naším fanúšikom aj na Facebooku!

FACEBOOK

LOGISTICKÉ

CENTRUM

© Copyright 2019 Barabás Slovensko s.r.o.. Všetky práva vyhradené.